Kancelaria Adwokacka Adwokat Grażyna Grochowska

Zakres naszych usług

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych o różnej strukturze organizacyjno-prawnej.

Istotny obszar oferty Kancelarii stanowi zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz obrona w sprawach karnych, doradztwo prawne, a także reprezentacja w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych.

W zależności od potrzeb konkretnych zleceń Kancelaria adwokat Grażyny Grochowskiej współpracuje z wybranymi adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami z prawa podatkowego – w kraju i za granicą.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Grażyna Grochowska
ul. Nowogrodzka 18 lokal 6
00-511 Warszawa
tel: 517 358 540

fax: 22 412 68 86
e-mail: kancelaria@adwokat-grochowska.pl
Adwokatura Polska
adw. Grażyna Grochowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, wpisana w poczet członków Izby Adwokackiej w Warszawie.